Το βουνό - Σωκράτης Μάλαμας


Ενα απο τα ομορφότερα βίντεο συνοδεύει το γλυκό τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα 'Το βουνό'. Θα το πρόσθετα σίγουρα στη λίστα μου.

Απολαύστε το!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square